Familiehuset

Dyrehavevej 43, 5800 Nyborg

Tlf.  6333 6851
E-mail: familiehuset@nyborg.dk

Telefontider

Mandag, tirsdag og onsdag     kl. 9.00-15.00
Torsdag                                   kl. 9.00-17.00
Fredag                                     kl. 9.00-12.00