Samarbejdspartnere

Hvem samarbejder Familiehuset med?

Familiekonsulenternes og Kontaktpersonernes primære samarbejdspartnere er medarbejderne i barnets institution, samt forældrene til barnet.

Når et barn indstilles til Familiehuset, sker dette altid i samarbejde med forældrene, ligesom det videre forløb aftales i samarbejde med forældrene.

Når der opstår en bekymring for et barn og Familiehuset inddrages, er det ofte relevant at samarbejde med andre faggrupper. Det tværfaglige arbejde kan være vigtigt for at få belyst udfordringerne bedst muligt, samt for at sikre en samlet indsats, der bedst muligt støtter op om barnets trivsel og udvikling.

Faggrupper, som kan inddrages i det tværfaglige samarbejde kan være:

 • Sagsbehandlere - børn/unge - voksne
 • Specialskoler
 • PPR
 • Sundhedsplejen
 • Børnehaver
 • Folkeskoler
 • SFO
 • SSP
 • Juulskov Huset
 • Misbrugscenter
 • Aflastning/plejefamilier
 • Læger
 • Voksenkontaktpersoner/hjemmevejledere/mentore
 • Jobcenter
 • Politi
 • UUO-vejleder