Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Rådgivning

Alle medarbejdere i Familiehuset varetager rådgivning i almindelighed, men særligt tilrettelagte rådgivningsforløb som PMTO, Marte Meo mfl. visiteres igennem Familiehusets leder.