Netværksmøder

Et netværksmøde afholdes, når det er relevant at samle netværket omkring familien, professionelle som private relationer, og lave en afdækning samt koordinere en videre indsats.

Formålet med et netværksmødet er at skabe fælles visioner og mål, som det professionelle netværk og familiens netværk, skal indgå i at opnå.

Dette opnås ved at:

  • Familien har ejerskab på forløbet
  • Finde ressourcer i netværket
  • Skabe fælles fodslag
  • Alle går fra netværksmødet med ny energi og motivation
  • Spare andre møder og dermed tid og ressourcer for såvel familien og familiens netværk, samt det professionelle netværk
  • Inspirere hinanden gennem dialog til det videre arbejde

Alle indbudte modtager en indbydelse, hvor formålet med netværksmødet er beskrevet, og hvor alle deltagere er påført med navn samt rolle/relation (far, mor, søster, klasselærer, pædagog mv. ). Der bliver skrevet referat, som alle deltager modtager efter mødet.

Hvornår holdes der netværksmøder?

Når den professionelle og/eller familien ønsker at dele de bekymringer, som både familien og/eller enkeltpersoner i det professionelle netværk har kendskab til.

Når den professionelle og/eller familien ønsker at dele de visioner, man har for familiens trivsel.

Når den professionelle og/eller familien ønsker at skabe samling og fælles tråd i netværket - primært det private netværk.

Når den professionelle og/eller familien ønsker at finde nye eller flere ressourcer i netværket - primært det private netværk.

Netværksmøde kan afholdes i Familiehusets lokaler, men kan også foregå på for eksempel skolen eller socialafdelingen.