Værdigrundlag

Vi tager afsæt i Nyborg Kommunes Børne- Ungepolitik ”Sammen Om Trivsel".

Familiehusets værdigrundlag

Vores udgangspunkt er, at forældre gør det bedste, de kan for deres børn. Det betyder, at personalet i Familiehuset støtter og anerkender forældres og børns evner og arbejder på at støtte og udvikle familier. Vi arbejder både individuelt med far, mor og barn, men primært med hele familien.

Vi arbejder med at udvikle børn og forældres relationer.

Vi lægger vægt på, at udvikling skal ske i familien og familiens netværk. Det tænker vi bedst sker, når vi har øje for en høj grad af ejerskab.

Vi arbejder efter Nyborg Kommunes Børne- Ungepolitik ”Sammen Om Trivsel”, som blandt andet bygger på, at børn og unge skal være en del af et positivt fællesskab, skal være aktive i foreningslivet, skal uddannes, og kriminalitet skal forebygges.

Vi vægter fagligheden højt i Familiehuset. Det betyder, at vi uddannelsesmæssigt holder os ajour med nyeste forskning og viden indenfor arbejdsområdet. Således deltager personalet i efteruddannelser, temadage mv. ligesom der stilles krav om faglige kompetencer til at udføre arbejdet bl.a. ved supervision.

Vi mener, at forskellighed er et godt grundlag for vidensdeling og samarbejde – internt og eksternt.