Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Familiehuset

Rådgivningen i Familiehuset tilrettelægges individuelt og ud fra den givne problemstilling og henvender sig til borgere i Nyborg Kommune - børn, unge og forældre. Rådgivningen ydes ud fra Servicelovens §11.2 & § 11.3.