Familiebehandling

Familiebehandling er en indsats til familier i Nyborg Kommune med børn under 18 år. Der skal visiteres til familiebehandling af socialrådgiver fra Socialafdelingen.

Familiebehandling

Familiebehandling henvender sig til familier, hvor det vurderes af socialrådgiveren, at der er behov for hjælp til de udfordringer, familien står i.

Vi arbejder med:

 • At styrke og udvikle forældreskabet
 • At udvikle tilknytning og relationer i familien
 • At undersøge sammen med familiebehandleren hvilke problemstillinger, som det enkelte familiemedlem og familien står over for
 • At der skabes forandringer og øget trivsel i familien
 • At børnene trives

Rammer

 • Et familiebehandlingsforløb bevilges af socialrådgiver.
 • Det er til familier, der har behov for særlig støtte i henhold til Servicelovens § 52.3.3.
 • Forløbet er ikke, som ved rådgivningsforløb, rammesat til et vist antal samtaler, men vil blive tilpasset.
 • Familiesamtaler kan kombineres med sideløbende individuelle samtaler.
 • Samtalerne foregår som udgangspunkt i Familiehuset og aftales med familiebehandleren.
 • Et forløb vil ofte være med én til to ugentlige samtaler i begyndelsen af forløbet, senere med længere intervaller mellem samtalerne.

Familiens socialrådgiver eller familiebehandler inviterer familien til et opfølgningsmøde efter 3 måneder. Hvis forløbet fortsætter, er der opfølgning igen efter 6 måneder.

På opfølgningsmøderne deltager familiens socialrådgiver, forældrene og den medarbejder fra Familiehuset, der har samarbejdet med familien. Der udarbejdes status på forløbet og referat fra møderne.

Det forventes, at familien overholder alle aftaler og tager ejerskab på forløbet sammen med familiebehandleren, så der kan gives et godt og kontinuerligt forløb, og familien derved får den optimale indsats.