Serviceloven

Serviceloven omfatter tilbud, som giver mulighed for fleksibel og individuel støtte, og hvor intensiteten i indsatsen er forskellig alt efter målgruppe. Afgørelser og tilbud skal være konkrete og individuelle, herunder i samarbejde med borgeren.