Psykolog

Psykologerne i Familiehuset varetager specifikke psykolog-faglige opgaver, men indgår også i de øvrige forløb i Familiehuset.

Specifikke psykologfaglige opgaver

  • Samtaler og terapi med børn, unge og deres forældre
  • Psykologiske test
  • Psykologiske undersøgelser
  • Forløb for børn og forældre der opholder sig på Krisecenter i forbindelse med fysisk/psykisk vold
  • Supervisionsopgaver