Praktisk pædagogisk støtte i eget hjem

Støtten henvender sig til familier med henblik på at skabe mere struktur i familien.

Praktisk pædagogisk støtte er defineret ved, at forandringen i familien sker igennem handling og guidning. Forælderen skal genfinde overblik og struktur i hjemmet, som medfører at familien og børnenes trivsel øges.  

Familiens udfordringer kan eksempelvis være:

  • Manglende struktur i hjemmet, som resulterer i rod og kaos
  • Kaos i økonomien
  • Manglende opdragelsesfærdigheder og forældrekompetencer
  • Mistrivsel hos børn og forældre
  • Børns fravær i institutioner

Rammer

Et familiebehandlingsforløb bevilges af socialrådgivere til familier med børn og unge under 18 år, der har behov for særlig støtte.

Indsatsen foregår i familiens hjem og er praktisk betonet familiearbejde, hvor familiekonsulenten møder op i hjemmet. 

Familiens socialrådgiver inviterer familien til et opfølgningsmøde efter 3 måneder. På opfølgningsmøderne deltager foruden familiens socialrådgiver og forældrene også den familiekonsulent, der har samarbejdet med familien.