Cool Kids

Cool Kids gruppeforløb i Nyborg kommune

Har dit barn angst ?

Så vil et Cool Kids gruppeforløb måske være noget for jer.

Forløbet er baseret på kognitiv adfærdsterapi. Målet er at lære barnet og jer forældre, at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd, og blive i stand til at håndtere angsten. I vil tilegne jer nye redskaber og strategier til at takle angst. I vil i forløbet kunne dele erfaringer med andre familier samt få løbende råd og vejledning af professionelle.

Målgruppe:

- Barnet er 7-18 år.
- Barnets primær problematik er angst.
- I har mulighed for at transportere jer til Nyborg en gang om ugen og deltage i et 12-15 ugers forløb, samt følge op på hjemmeopgaver i mellemtiden.
- I har ikke deltaget i Cool kids forløb tidligere.
- I skal være bosiddende i Nyborg kommune.

Tid og sted:

Mandage fra 16:30-18:30 i Familiehuset

Omfanget:
- 1 forsamtale med barnet og jer forældre 1,5 time.
- 10 gruppesessioner á 2 timer fordelt over 12-15 uger.  

Opstart: Sessionerne starter,  når der er fundet 4-6 aktuelle deltagere der passer sammen. Gruppen sammensættes efter alder og  køn.

Henvendelse:

Hvis i tænker, at programmet kunne være noget for jer og jeres barn, så kontakt:

- PPR psykolig Ann-Sofie Kordif: 2056 4683

- Familiebehandler Charlotte Jensen: 2056 6421

Alternativt kan I kontakte Familiehusets åben anonym rådgivning på 6333 8082

Kort beskrivelse af cool kids:

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.
I et Cool Kids gruppeforløb introduceres børn og forældre til konkrete metoder og strategier, som kan gøre det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids Program bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre børn og deres forældre.
Cool Kids gruppeforløb
I et Cool Kids gruppeforløb deltager 4 – 6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. Børnene møder andre børn med lignende vanskeligheder og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring. En eller begge forældre deltager aktivt i forløbet. Børn og forældre introduceres til de samme strategier og metoder og familien får på denne måde et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets problematik. Ved hver session veksles der mellem undervisning, opgaver og samtale i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe.
Cool Kids Program omfatter 10 session af 2 timers varighed.
Gruppen mødes en gang om ugen de første 5 gange, hvor grundlæggende metoder og strategier introduceres, herefter kan der være længere tid mellem sessionerne, for at give børn og forældre mere tid til at øve mellem hver session.”

          

Sidst opdateret 19. juni 2020