Parrådgivning

Familiehuset tilbyder parrådgivning til forældre med børn under 18 år, hvor forældrenes indbyrdes konflikt har indvirkning på børnenes trivsel.

Formålet med rådgivningen

Formålet er at forebygge en eventuel skilsmisse, hvorfor der tilbydes 5-6 samtaler for at støtte til en bedre relation i familien.

Det er familiebehandlerne Benthe Skov Nielsen eller Ulla Heintz, der står for parrådgivningen.

Har I et ønske om at styrke jeres families trivsel, kan henvendelse ske til:

Familiehuset, Nyborg Kommune                                                                                                                             
Dyrehavevej 43                                                                                                                                              
5800  Nyborg                                                                                                                                          
Tlf.: 6333 6851  

Sidst opdateret 06. februar 2019